byggatill_undermenytak.png

Vanliga frågor

blommor.jpg

Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna som vi har stött på under våra 35 år i branschen. Om du inte hittar svaret på den fråga du söker kan du skriva in ett sökord i fältet till vänster och klicka på sök. Du är också välkommen att kontakta oss per mejl eller telefon.

Frågor om tillbyggnader:

FRÅGA: Bygger ni i hela Sverige?

SVAR: Vi bygger i huvudsak i Stockholm / Göteborg men vi har även byggt Halmstad, Härnösand, Örebro mfl. Kontakta oss gärna för mer info.

FRÅGA: Mitt hus ligger inte i Stockholm kan ni rita ändå?

SVAR: Vi ritar endast bygglov i Stor-Stockholm och rekommenderar er därför att anlita lokal Arkitekt.

FRÅGA: Hur stor yta får jag bygga till?

SVAR: Svaret finns i detaljplanen. Oftast föreskrivs att en femtedel (1/5) del av tomtens areal får bebyggas.

FRÅGA: Hur många våningar får jag bygga till?

SVAR: Svaret finns i detaljplanen. Oftast står beteckningen BF1 vilket betyder ”Byggnad fristående 1 våning” eller BF2 vilket betyder ”Byggnad fristående 2 våningar”.

FRÅGA: Hur hög får min tillbyggnad vara?

SVAR: Svaret finns i detaljplanen. Oftast föreskrivs 3,5 meter för 1 våning och 6-7 meter för två våningar.

FRÅGA: Hur nära tomtgränsen får jag bygga?

SVAR: Svaret finns i detaljplanen. Oftast föreskrivs 4,5 meter, men 6 meter kan också förekomma.

FRÅGA: Finns det delar av tomten som inte får bebyggas?

SVAR: Ja. De prickade ytorna som visas på detaljplanens kartbild – s.k. prickmark – får inte bebyggas.

FRÅGA: När räknas en källare som ett våningsplan?

SVAR: När markens medelhöjd runt byggnaden är större/högre än en och en halv (1,5) meter upp till golvet i våningen ovanför.

FRÅGA: När räknas en inredd vind med snedtak som ett våningsplan?

SVAR: När måttet från golvet på vinden överstiger 0,7 meter till en skärningspunkt mellan utvändigt fasadliv och taket.

Frågor om byggjuridik:

FRÅGA: Vilka lagar och regler måste man rätta sig efter när man ska bygga till?

SVAR: Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som styr allt byggande i Sverige. Varje kommun upprättar region- och detaljplaner med bestämmelser som sedan fastställs av länsstyrelsen. Denna plan styr i detalj hur en tillbyggnad får utformas.

FRÅGA: Vad är ett bygglov?

SVAR: När kommunens stadsbyggnadsavdelning har kontrollerat att ett inlämnat förslag till byggnation inte strider mot detaljplanens föreskrifter, lämnar stadsbyggnadskontoret lov att bygga, "bygglov".

FRÅGA: Behövs det något ytterligare tillstånd när man väl har fått sitt bygglov?

SVAR: Ja, du måste skicka en bygganmälan till kommunens stadsbyggnadskontor där du talar om vem du utser till kvalitetsanvarig (KA) för ditt byggprojekt. Dessutom ska du bifoga en kvalitetsplan (som du uppfört tillsammans med KA). Handläggaren på stadsbyggnadsavdelning kallar sedan till ett möte (byggsamråd) där den sökande (byggherren) får berätta hur han eller hon avser bygga och KA får redogöra för kvalitetsplanen. Därefter fattar handläggaren beslut om i fall ett bygge kan inledas.

FRÅGA: Varför blir min bygglovsansökan inte tillstyrkt?

SVAR: Ditt förslag strider så grovt mot föreskrifterna i detaljplanen att det inte kan rubriceras som en mindre avvikelse.

FRÅGA: Vad kan jag göra om jag inte får min bygglovsansökan godkänd?

SVAR: Du kan antingen ändra på de delar som strider mot detaljplanen eller överklaga stadsbyggnadskontorets beslut till länsstyrelsen om du anser att handläggningen av din ansökan varit felaktig. Om du anlitar byggatill kommer vi se till att din bygglovsansökan blir rätt från början och du behöver inte riskera att hamna i en liknande situation.

Hittar du inte den fråga du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter hittar du här ».

bygglov-4.jpg
rubrik_pil.gif

Vill du ha hjälp med bygglov?

Byggatills erfarna arkitekter ritar din tillbyggnad utifrån era behov, gällande lagkrav och husets förutsättningar. Klicka här>>

okbygglov-2.jpg
rubrik_pil.gif

Har du redan bygglov?

Vi lämnar offert på din tillbyggnad utifrån ditt bygglov. Våra tillbyggnader har mycket bra energivärde och vi kan nästan lova att vi med vår teknik är snabbast i Sverige. Klicka här>>

byggatill_loggo.jpg

Byggatill, Fjugestagränd 5, 124 72 Bandhagen   Telefon: 08-86 07 04.  E-post: info@byggatill.se

byggatill_horisontal_divider3.gif
facebook.jpg
youtube.jpg

Sidan senast ändrad: 2018-11-29 16:24  

Copyright: © 2018 Byggatill